Barre 45
12 ท่านต่อคลาส

คลาสบาร์ – เน้นการเคลื่อนไหว และความแข็งแรงของร่างกายและกล้ามเนื้อ โดยมีการนำพื้นฐานการเคลื่อนไหวแบบนั่งเต้นบัลเล่ต์ พีลาทีส โยคะ และบอดี้เวท มาใช้ในการออกกำลังกาย เพื่อสร้างและเสริมความแข็งแรงให้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกาย ให้กระชับสัดส่วน และพัฒนาความสมดุลของรูปร่าง และช่วยปรับบุคลิกภาพ สำหรับผู้เล่นเป็นประจำอีกด้วย
จองคลาส