Flex&Flow
12 ท่านต่อคลาส

คลาสเฟล็กแอนด์โฟลว์ (โยคะ) เป็นคลาสโยคะพื้นฐานที่เหมาะกับทุกคน เน้นเสริมสร้างความแข็งแรง ยืดหยุ่น และ ความสมดุล ให้กับร่างกาย ด้วยท่าโยคะที่ลื่นไหล สงบ และมีการกำหนดจิตในระหว่างการฝึกด้วย ระหว่างการฝึกยังได้เคลื่อนไหวร่างกายจากท่าหนึ่งไปอีกท่าหนึ่ง เตรียมพร้อมร่างกายเพื่อฝึกร่างกายและจิตใจไปพร้อมกันได้เลย
จองคลาส